L'étang

L'étang

L'endroit où on lieu les baignades